Arrangera en föreläsning

Arrangera ett inspirerande event med Janesh Vaidya

Är du intresserad av att organisera ett av Janesh Vaidya´s livsinspirerande evenemang i ditt nätverk?

Janesh Vaidya´s utbildande och livsinspirerande evenemang hålls enligt era önskemål och består av en föreläsning eller en workshop i ett specifikt ämne. Samtliga föreläsningar är 150 minuter och workshops är 300 minuter inklusive paus. Ämnet för en föreläsning är utformad för att ge en kraftfull och direkt information till lyssnarna på ett inspirerande och underhållande sätt. En föreläsning kan anordnas för en liten grupp utvalda personer som ett privat evenemang, eller organiseras för en stor publik som ett allmänt, öppet event. En workshop är designad för att ge en djupare förståelse för ett ämne, och kan endast hållas för en liten grupp elever i en lugn atmosfär, som exempelvis i en yogastudio eller på ett retreatcenter. 

Du kan boka Vaidya´s evenemang antingen exklusivt för dina utvalda klienter/studenter/gäster/team/personal (ett privat event) eller organisera ett evenemang i din stad genom att marknadsföra det i ditt nätverk och sälja biljetterna till alla som önskar delta (ett publikt event). 

För att hjälpa till att sprida Janesh Vaidyas visdom och inspiration till människorna i din närhet, vänligen skriv till tourmanager@janeshvaidya.com efter att du har besvarat följande 7 frågor:

 1. Är du intresserad av att organisera en föreläsning eller en workshop?
 2. Vill du boka evenemanget som ett privat eller ett offentligt event?
 3. Välj ämne för eventet (se listan över föreläsningar och workshops nedan):
 4. Vilken plats önskar du arrangera eventet på?
 5. Hur många människor förväntar du dig ska komma till eventet?
 6. Varför är du intresserad av att organisera Janesh Vaidya´s evenemang för människorna i ditt nätverk?
 7. Om du planerar ett öppet och publikt event, var vänlig ge oss en kort beskrivning av din sociala nätverksplattform och dina marknadsföringsplaner:

Populära föreläsningsämnen: 

 • Öka energin i ditt liv
 • Lev som du drömmer
 • Kraften i ayurveda
 • Hantera ditt sinne
 • Mat är medicin
 • Livsvision
 • Kärlekens konst

Utbildande workshops:

 • Sju chakran
 • Ayurvedisk & yoga livsstil
 • Sinnesyoga

*Janesh Vaidya´s föreläsningar och workshops genomförs på engelska. Eftersom ämnena presenteras på ett enkelt språk med uttryck och exempel från vardagslivet, är det enkelt att förstå även för människor som bara förstår lite engelska.

För att titta på videos från Janesh Vaidya´s tidigare föreläsningar, klicka här: YouTube

ÖKA ENERGIN I DITT LIV (ENERGIZE YOUR LIFE)

Om du inte dagligen får dricka ditt kaffe, kan du då fortfarande upprätthålla din potentiella dagsenergi?

En av Janesh Vaidya´s mest populära föreläsningar – Öka energin i ditt liv – avslöjar de viktigaste hälsoövningarna för att upprätthålla en maximal energi i kroppen och i sinnet vid alla åldrar och under alla årstider. Detta är hälsoövningar som har använts av de traditionella Vaidyorna i Indien mycket länge. Många av oss försöker följa en livsstil som kan hjälpa oss att upprätthålla vår maximala hälsa och hänförelse i livet, men eftersom vi saknar kunskapen om hur vi stärker energin i vår inre kärna, så förbättras inte vår hälsa efter att den nått en viss punkt. 

Enligt det gamla, traditionella indiska hälsosystemet, är prana – den livsenergi som finns i den subtila kroppen – livets viktigaste energikälla. I den här föreläsningen förklarar Janesh Vaidya hur vi kan höja vår mentala, fysiska och känslomässiga hälsa till en högre nivå med hjälp av tre naturliga övningar i ditt dagliga liv: att återskapa, kanalisera och återställa – din livsenergi. 

Föreläsningen kommer inte bara att kasta ett ljus över många av dina obesvarade frågor, utan också ge dig användbara tips och verktyg för att kunna handskas med din stress, oro och depression på ett bättre sätt, vilket hjälper dig att upprätthålla en glädjerik och energisk kropp i alla slags situationer i livet. 

Som alltid, utvecklar Janesh Vaidya sin traditionella hälsovisdom på sitt inspirerande men ändå ödmjuka och humoristiska sätt när han möter de västerländska hälsosökarna, vilket gör att denna viktiga hälsokunskap kan nå alla typer av människor i publiken och hjälpa dem att förstå och använda de tre nyckelövningarna i sina vardagsliv. 

Under 2017 besökte Janesh Vaidya 35 städer och fler än 4.500 svenskar lyssnade till hans föreläsning ”Öka energin i ditt liv”. 

LEV SOM DU DRÖMMER (LIVE AS YOU DREAM)

Vi har alla en dröm, eller åtminstone en önskan om hur vi vill leva våra liv. Men hur många av oss följer våra drömmar?

Janesh Vaidya´s föreläsning “Lev som du drömmer” är en verklig resa, där du som lyssnare reser tillbaka till ditt hem, till ditt hjärta, där du hittar ditt sanna jag och dina djupaste önskningar. Många av oss har drömt om våra liv ända sedan de tidiga tonåren, men de har bleknat med de förändringar som har skett i vårt sinne och vår kropp under årens lopp. Som vuxna, då vi börjar ha ansvar i vår familj, följer vi mestadels samhällets regler och glömmer bort rösten i våra hjärtan. Detta gör att vi ofta känner oss uttråkade och besvikna i våra vardagsliv. 

Denna sinnesstärkande föreläsning ger lyssnaren modet att komma över de djupa rädslor som hindrar våra drömmar. Och när du återvänder till ditt hjärta, hittar du rena och nakna känslor, precis som du var en gång när du var barn. När du återvänder till din magiska värld, när du börjar leva för din dröm, återvänder allting till ditt liv – din djupaste glädje och entusiasm, din frid och din hälsa. Där blir du trygg och orädd, och börjar vandra på ljusets och hoppets väg. Där kan du glömma dina sorger och djupa sår, som kommer att läka i ditt eget hjärtas värme. Där kommer du inte längre att bara att leva ditt liv. Istället kommer du att leva ditt liv som du drömmer. 

“Lev som du drömmer” är en väckarklocka som väcker dig ur din djupa sömn. Det är ett uppvaknande som hjälper dig att stiga in i din övergivna trädgård och plantera nya frön av idéer och önskningar. Ämnet förs fram i ljuset av Janesh Vaidya´s mångåriga erfarenhet av att arbeta med hälsa och att hjälpa människor att hitta tillbaka till livets rena glädje. I den här upplyftande föreläsningen delar Janesh Vaidya med sig av sin traditionella kunskap på ett inspirerande och humoristiskt sätt, som tillåter alla lyssnare att låta detta viktiga budskap sjunka in och få en förståelse för hur du kan leva ditt liv som du drömmer.

Under 2018 besökte föreläsningsturnén “Lev som du drömmer” 43 städer i Sverige.

KRAFTEN I AYURVEDA (POWER OF AYURVEDA) 

Söker du efter den visdom som kan ge dig en djupare förståelse om dig själv och människorna som finns runt omkring dig?

“Kraften i ayurveda” är en livsförändrande föreläsning av Janesh Vaidya. Att investera din tid i att lyssna på denna urgamla indiska visdom och de traditionella hälsohemligheterna, som har passerat från Vaidya-familj till Vaidya-familj från en generation till en annan under många århundraden. Föreläsningen ger dig ett överflöd av kunskap på kort tid. Kunskap som du inte kan få genom en mångårig akademisk utbildning. 

Med en djup erfarenhet som talare, leder Janesh Vaidya föreläsningen via ayurveda, en av de äldsta hälsovetenskaperna i världen, på ett underhållande och humoristiskt sätt som får hela publiken att ha trevligt och förstå ämnet med lätthet. Genom att få ta del av denna urgamla visdom, kommer du inte bara att förstå din inre personlighet och potentialen i dina gömda krafter, som du kan använda för att utveckla ditt personliga liv och ditt yrkesliv. Du kommer också att förstå andra människor och de beteenden som är en del av deras inre personligheter. 

Under föreläsningen “Kraften i ayurveda” ger Janesh Vaidya dig de rätta verktygen för att du ska kunna arbeta med din hälsa på olika nivåer. Från denna såväl underhållande som informativa föreläsning, får lyssnarna också ta med sig hem Vaidya´s 21-dagars kom-igång-program, som har bidragit till anmärkningsvärda hälsoförbättringar för många människor i Europa under de senaste åren. 

2020 organiseras föreläsningsturnén “Kraften i ayurveda” i 50 olika städer i Sverige.

HANTERA DITT SINNE (MIND MANAGEMENT)

Den viktigaste och mest användbara kunskapen i livet är kunskapen om din hälsa, eftersom hälsokunskapen förblir ofullständig tills vi får en djupare förståelse av vårt sinne.

Vårt sinne är vårt livs kompositör. Vad vi än känner inom oss, vare sig det är lycka eller sorg, stress eller avslappning, ilska eller fridfullhet, så finns känslan endast i vårt sinne. Det är bra att komma ihåg att många människor runt om i världen är fysiskt vältränade, men mentalt oförmögna i livet och lever som fångade djur inne i sina egna begränsade sinnen. De flesta av deras problem orsakas av deras okunskap att hantera tankar och känslor i vardagslivet. 

I den här föreläsningen får deltagarna veta hur en tanke skapas i hjärnan, och vilken viktig roll som varje slags tanke spelar i vardagslivets upp- och nedgångar. Genom att lära sig hur sinnet fungerar och hur sinnet är relaterat till den yttre världen, kan man lära sig hur man kan förändra det inre, snurrande hjulet av tankar, känslor och emotioner, och hur det påverkar vad och hur man pratar, agerar och reagerar. Dessa mönster formar våra personligheter och hur vi blir värderade i samhället. 

Föreläsningen “Hantera ditt sinne” hjälper deltagarna att förstå sinnets anatomi och ger verktyg för att arbeta på deras inre själv så att de blir mer flexibla, balanserade och starka i sinnet och bättre kan bemöta olika livssituationer. 

Janesh Vaidya´s föreläsningar “Hantera ditt sinne” är väl mottagna hos företag i Europa eftersom de har sett att de kan hjälpa sina anställda att minska stressnivåerna i sitt dagliga arbete genom att skapa en arbetsmiljö som samtidigt är såväl produktiv och framgångsrik som avslappnad.  

MAT ÄR MEDICIN (FOOD IS MEDICINE)

Vet du om att ingången och utgången till din hälsa och sjukdom är din mun?

“Mat är medicin” är en tankeväckande föreläsning som förklarar matens psykologiska och fysiologiska effekter på människans hälsa. 

Vad vi stoppar in i vår mun i form av mat och vad vi släpper ut ur vår mun i form av ord, avgör såväl vår fysiska hälsa som hur vi värderar och värderas i samhället som vi lever i. 

Det finns två slags mat som vi äter – maten som vi tuggar i munnen och sväljer ner till vår mage för att få fysisk energi, och tankarna, den mentala maten, som vi konsumerar via våra sinnen, bearbetar i våra hjärnor och sväljer ner till våra hjärtan, och som ger mental energi. Om vi känner till hur vi kan kontrollera dessa två sätt som vi konsumerar på – vår fysiska och vår mentala mat – kan vi leva ett hälsosamt liv utan att få alltför mycket bekymmer i vårt liv. 

Det är bra att minnas att farmakologi startar i våra kök. När vi tillagar mat utifrån ayurvedas sex principer om smaker och använder smakerna i enlighet med vår nuvarande hälsoskick, blir vi vår egen läkare och vår mat blir naturens medicin. 

I denna intellektuellt designade föreläsning, förklarar Janesh Vaidya hur vi kan välja ren mat för vår kropp och vårt sinne med hjälp av ayurveda. Att förstå mat är den ultimata medicinen och vår livsstil är terapi. Genom att designa rätt mat och livsstilsvanor enligt NDE (nuvarande dominerande element) i ditt kropps- och sinnessystem, kan du börja praktisera ayurveda och förbättra din hälsa, oavsett i vilken ålder du är. Du kommer även att få råd om hur du kan lära dig att handla klokt, laga mat med ett innerligt hjärta och att äta medvetet. 

LIVSVISION (VISION IN LIFE)

Har du en vision i ditt liv?

Vårt liv på den här planeten är ingen tillfällighet. Våra dagar borde inte bara få passera som repetitioner av föregående dagar. Vi vaknar upp och vi somnar, och mellan soluppgång och solnedgång går vi omkring här på jorden med våra förvirrade tankar medan vi söker efter meningen med vårt liv. 

Många människor här i världen söker oavbrutet efter sätt att komma bort ifrån de svåra situationer som de befinner sig i. Men de flesta hittar inte rätt väg, huvudsakligen för att de verkligen inte vet hur de ska ta sig vidare från var de just nu är. 

Även om vi inte ser möjligheterna som finns framför oss, så kan vi, om vi använder oss av den kraft som finns i vårt tredje öga, känna att vi alla har många olika val i livet. Istället för att enbart söka efter hur vi ska göra, kan vi skapa en vision i livet och börja leva vårt liv genom att närma oss den visionen. Då känner vi oss aldrig vilsna eller förvirrade om vad som är meningen med våra liv när vi vandrar på vår livsresa. Varför? För att vår vision alltid finns ovanför vår livsväg som en lysande stjärna och sprider ljus även i de mörka tiderna i våra liv. 

I den andligt uppväckande föreläsningen ”Vision i livet” förklarar Janesh Vaidya skillnaden mellan mål och vision i våra liv och hur livet öppnar sig på många olika glädjefyllda och fridfulla sätt när vi finner den verkliga meningen på vår resa på den här planeten.

KÄRLEKENS KONST (ART OF LOVE)

Anta att du hade allting i livet förutom sann kärlek. Hur mycket skulle då ditt liv vara värt?

I den mänskliga historien har kärlek i alla tider varit en av de mest naturliga och på samma gång mest komplicerade orden runt om i världen. Kärlek sammanför och skiljer människor och länder, kärlek läker sår och förstör kungadömen. Kärlek får många sinnen att leva eller dö. Detta har skett genom historien och det händer fortfarande i den moderna världen på grund av att vi antingen förstår eller missförstår den här universella känslan. 

Kärlek är en kraftfull känsla. Kärlek sammankopplar oss med den högsta kraften och är den magiska nyckeln till framgång i olika delar av livet. I vår relation eller i arbetslivet, skapar kärlek en anmärkningsvärd påverkan och utveckling. Bara att bära en kärleksfull känsla ger ljus och hopp i vårt sinne, på samma sätt som soluppgången tar bort mörkret på jorden. Kärleken är den medicin som läker såren i våra kroppar och sinnen. Och om vi lär oss kärlekens konst, blir kärleken en lösning på våra problem. Kärlekens konst är en sinnesyoga-övning som hjälper oss att förstå detta kraftfulla verktyg och hur vi kan tillämpa den i vårt vardagsliv. 

Vi alla föds på den här planeten för att älska, dela med oss av kärleken och återvända genom dödens port med erfarenheten av att uppleva denna underbara känsla. Utan att känna till den sanningen kommer vi att oavbrutet vandra omkring och söka efter något som inte har någon mening i slutet av våra liv. Vi kan se att många välkända människor i världen framgångrikt har lyckats med det mesta de är engagerade i, men att de kämpar med att hitta kärleken i sina liv. Detta händer på grund av den bristande kunskap i ämnet som våra skolor ger oss. Vad vi faktiskt lärde oss om kärlek är de erfarenheter vi fick från vår familj och samhället, vilka i de flesta situationer inte leder oss i rätt riktning. 

I den hjärtevärmande föreläsningen “Kärlekens konst” utvecklar Janesh Vaidya den sanna kärlekens olika delar och hur vi kan träna vår kropp och vårt sinne att praktisera denna mest kraftfulla konst i livet. Janesh Vaidya förklarar också skillnaden mellan den uråldriga och den moderna synen på kärlek, och hur vi genom att praktisera tantra kan nå den högsta glädjen och entusiasmen i livet. 

Workshops

SJU CHAKRAN (SEVEN CHAKRAS )

En mänsklig kropp är som en mystisk galax, och vår kunskap om kroppen är ännu väldigt begränsad. Liksom de miljontals osynliga stjärnorna i rymden, har också vår kropp många subtila kanaler och gömda energier, som vi inte kan se endast med våra ögon. 

Chakrasystemet anses bestå av de sju energihusen i kroppen, där människans kraft är bosatt från födelsen till samadhi (döden). Den som förstår dessa kroppsenergier och använder dem i sitt vardagsliv, blir en övermänniska under sin livstid. 

När vi lär oss om detta ämne och noggrant studerar både det moderna och det urgamla medicinalsystemet, kan vi se att några av sätten att uppnå hälsa liknar varandra ganska mycket. I öst och väst talar man olika språk men man pratar om samma terminologi. Chakrasystemets sju chakran är ett exempel på detta. Medan väst kallar det för det endokrina systemet, där ett antal körtlar producerar hormoner som stödjer kropps- och sinnesfunktionerna, kallar öst det för ett chakrasystem, där ett antal energier kontrollerar den mänskliga kroppens och sinnets funktioner. 

I workshopen “Sju chakran” får deltagarna lära känna hur vart och ett av chakran påverkar vår kropp och vårt sinne, och hur vi kan få kraft av dessa chakran och använda dem i vårt vardagsliv för att förbättra de fyra hälsoområdena – den mentala, fysiska, känslomässiga och den andliga.

AYURVEDISK & YOGA LIVSSTIL (AYURVEDA & YOGA LIFESTYLE)

Det finns ett gammalt talesätt som säger att lycka är din födslorätt och hälsa är ditt val, och det är bokstavligen talat sant i den ayurvediska livsstilen.

Ayurveda är en stil, en hälsosam livsstil, som kan hjälpa oss att uppnå maximal lycka och hälsa i våra liv. Varje sann utövare av denna urgamla visdom övar på ett naturligt sätt de grundläggande principerna, som inom ayurveda är kända som de tre budorden: Aahar (mat), Vihar (livsstil) och Vijar (tankar). 

Att lära dig ayurveda innebär att du förstår ditt liv bättre och sammanför din inre natur med den yttre naturen, så att du får ett hälsosamt och naturligt växande liv. En människas naturliga liv rör sig mellan livets fyra årstider: barndomen (upptill 30 år), ungdomen (mellan 30 och 60 år), medelåldern (mellan 60 och 90 år) och ålderdomen (över 90 år). En människas naturliga ålder är 120 år om hon eller han lever hälsosamt.

I workshopen “Ayurvedisk livsstil” lär sig deltagarna de grundläggande diagnostiseringsteknikerna. Deltagarna får lära sig att hitta det balanserade/obalanserade hälsotillståndet genom att titta på naglarna, tungan, ögonen, huden etc. De får även lära sig hur de kan hitta obalanserna i kroppens olika element genom olika signaler/symtom eller sjukdomar i kropps- och sinnessystemet. 

SINNESYOGA (MIND YOGA)

Våra sinnen är våra livs arkitekt.

Ett underutvecklat sinne beter sig som en vildhäst som inte vill lyssna till vart man vill gå, utan istället vill leda dig till de mörka skogarna och göra sinnet oroligt och stressat.

Våra liv är som ett hav där olika situationer kommer och går som vågorna vid stranden. När du utövar sinnesyoga, kommer du, precis som surfaren som väntar vid havet på de allra högsta vågorna, att möta de svåra situationernas vågor med entusiasm och använda den hotande kraften till att glida upp på din surfbräda som tar dig mot stranden. Det är bra att minnas att ingen blir en surfare på en dag. Det tar många dagar eller kanske månader av ständiga övningar för att bli en bra surfare. Men varje surfare har en gång börjat öva och har kämpat många gånger för att komma upp på sin bräda i de höga vågorna. 

Workshopen “Sinnesyoga” består av en uppsättning övningar för de som önskar förbättra flexibilitet, balans och styrka i sina sinnen och kunna möta alla typer av situationer i livet. De skrivna och muntliga övningarna som deltagarna får under workshopen kan användas i vardagslivets olika situationer för att förbättra säkerhet och förmåga på olika sätt i livet. 

 

2020
Turnébilder
Turnévideor
Så tycker publiken

"I loved your lecture. Thank You for an Inspiring evening in Östersund yesterday where you really created Energy."

— Shalini Yamdagni Savander
about the lecture 'Energize your life'

"Still energized after your visit in Skövde. Have had lots of WOW-moments."

— Inger Lövenberg
about the lecture 'Energize your life'

"Two well invested hours. Thank you for a very inspiring and energizing lecture."

— Ulrika Larson
about the lecture 'Energize your life'

"Janesh Vaidya impressed us with his clear and warm kind of explaining and talking about healthy and happy life. He keeps it simple and easy to understand."

— Maria Miller
about the workshop 'The mental power of Ayurveda'

"Thank you so much for inspiring us Swedes."

— Ida Karolin
about Janesh Vaidya

"The workshop taught me how to live with passion, find what you are best at."

— Yvonne Lorentz
about the workshop 'The mental power of Ayurveda'

"Janesh Vaidya explain the subject so clearly and simply, everybody can listen and learn. What a chance to meet the great author and practitioner in person."

— Yvonne J.P. Müller
about the workshop 'The mental power of Ayurveda'

"A most interesting, inspiring and well presented evening."

— Deborah Smith
about the lecture 'Energize your life'

"So much energy presented with warmth and humor. Thank you!"

— Anne Willander
about the lecture 'Energize your life'

"The workshop of Janesh Vaidya about the knowledge of Ayurveda was very inspiring and eye-opening. Janesh uses such beautiful and vivid pictures to illustrate his wisdom. "

— Sabrina Gilberts
about the workshop 'The mental power of Ayurveda'

"This workshop enhanced my health and in consequence also my life. It was like a wake-up call."

— Marion Merker
about the workshop 'The mental power of Ayurveda'

"Thanks for a very inspiring and energizing lecture. WOW!"

— Maria Nilsson
about the lecture 'Energize your life'

"Janesh Vaidya's 2 ½ hour workshop, without slides or script, was a single stream of exciting and illuminating connections. With each of his words, he created images that make his message crystal clear to his listener."

— Sandra Rams
about the workshop 'The mental power of Ayurveda'

Är du intresserad av en komplett hälsoupplevelse?

Det ayurvediska hälsoretreatet ger dig möjlighet att få uppleva autentiska ayurvediska behandlingar och medicinsk mat i enlighet med din kropps- och sinnestyp. Upplev det enkla livet bland byborna. Utforska det hälsosamma livet i en fridfull, ren och avslappnad miljö genom att leva i stunden, i solen och värmen. Vistas nära naturen och känn livets långsamma takt. Välkommen till Vaidya's Ayurveda Retreat vid Healing River Kerala, Indien. Vårt hängivna och engagerade team är redo att ta väl hand om din hälsa.

Prenumerera på mitt nyhetsbrev

Låt dig inspireras