Sinnesutveckling

Mana-shastra (Sinnesvetenskap)

Enligt traditionell ayurveda fungerar sinnet, precis som kroppen, av de energier som påverkas av de fem elementen: rymd, luft, eld, vatten och jord. På sanskrit heter dessa kombinationer vata (rymd och luft), pitta (eld och vatten) och kapha (vatten och jord). Dessa tre energier styr vårt sinne via de tankar, känslor och emotioner som vi upplever i vårt dagliga liv. Om du känner till sinnets anatomi, kan du kontrollera stress, oro och nedstämdhet och leva ett fridsamt och glädjerikt liv. 

Sinnets anatomi

Precis som maten tuggas i munnen och sväljs ner i magen, så tuggas varje tanke mentalt åtminstone i en del av en sekund i hjärnan innan den når hjärtat. Låt oss säga att vår hjärna och vårt hjärta fungerar som sinnets mun och mage, som tar in och bearbetar den mentala mat som vi kallar för tankar. 

Tankar är en uppsättning signaler som kommer in i hjärnan via våra sinnen som rådata. Signalerna, rådata, bearbetas i ett inledande skede i hjärnan som tankar. Detta första steg i hur våra tankar skapas, är samma bearbetningsprocess som sker när vi tuggar maten i munnen innan vi sväljer ner den till magen. Ett förenklat sätt att se detta, är att vi samlar vår mentala mat med hjälp av våra sinnen, som våra hjärnor konsumerar i form av tankar. Därefter omformas tankarna i våra hjärtan som känslor som senare lagras i bukregionen som emotioner. 

Sinnet lagrar energierna i två olika nivåer. Den första, tillfälliga lagringsplatsen är belägen i den högre bukregionen, solarplexus. Efter att en tanke har bearbetats till en känsla, skickas känslan ner till solarplexus-chakrat och lagras där som en primär emotion. Senare kommer en del av de primära emotionerna att fortsätta ner till den lägre bukregionen, i sakral-chakrat, där de lagras som djupa emotioner. Den största skillnaden mellan en primär och en djup emotion kan liknas vid två frön, där den första (primära) förvaras som ett frö inuti en frukt, medan den djupa emotionen faller ner till marken och börjar gro som en planta. Våra emotioner är slutstationen på denna bearbetning. Därför behöver vi känna till att varje tanke som kommer in i vår hjärna är mycket viktig. Tankarna är den första faktorn som bestämmer om våra mentala energier ska vara låga eller höga. Det är därför som det är så viktigt att vi konsumerar sådana tankar som skapar och upprätthåller positiva energier så att vi kan ha ett friskt sinne. 

Det kan verka svårt i början, men med ständig övning är allt möjligt. Som jag beskrev tidigare, så är tankarna vårt sinnes mat, och hur vi konsumerar våra tankar beror endast på vilka vanor vi väljer att ha. Titta till exempel på vilken mat du äter varje dag. Tänk på alla de val du har när du väljer din mat. Du kan antingen köpa snabb, bearbetad mat eller så kan du välja att köpa ekologisk och hälsosam mat. När vi köper mat från en närliggande butik och som är lokalt producerad, tänker vi med våra fem sinnen utifrån vår nuvarande livssituation. Ibland kan vi även tänka utifrån dåtid eller framtid genom att använda vårt sjätte sinne. 

Tänk dig att du inte tycker om en person som du arbetar med eller lever tillsammans med. Vad än orsaken är till ditt misstycke, så blir misstycket till ett förgiftat frö som lägger sig i din hjärna. Om du behåller den förgiftade tanken under en tid, så lägger den sig i ditt hjärta där den förökar sig till en känsla, som kan framkalla ilska. Om du fortsätter att hålla kvar ilskan inombords, kommer den att, liksom ett gift, slå rot inuti ditt hjärta och till slut växa till ett helt träd som är fullt av förgiftad frukt.

Nu vet vi hur en enkel, missbelåten tanke når in i hjärnan som ett förgiftat frö, slår rot i hjärtat där den växer till ilska och utvecklar frukt av hat på sina grenar, som till slut faller ner på dess grund, i bukområdet. Om sinnet fortsätter att ha samma slags känslor under en längre tid, kommer fler och fler förgiftade frukter att växa och falla ner på den emotionella grunden och bli till giftiga växter och träd. Till slut blir ett sådant sinne en skog av förgiftade träd där mörkret stannar kvar även under livets goda stunder.

Om du vill finna och utveckla ditt sinnes gömda kraft, rekommenderar jag dig att  läsa Ayurveda – traditionell kunskap för en modern livsstil .

Om du vill följa en 105 dagarskurs i sinnesyoga, välj Lev som du drömmer .

Vijaar (Tankar)

Ditt sinne är ditt livs arkitekt och dina tankar är ditt sinnes mat. Enligt traditionell ayurveda påverkas dina nuvarande tankar, känslor och emotioner av ditt sinnes NDE (nuvarande dominerande element). När du balanserar ditt NDE med rätt dharana (fokus) och dhyana (meditation), kan du hjälpa din hjärna och ditt hjärta att skapa fridsamma tankar och känslor. På det sättet skapar du grundade emotioner som hjälper dig att vara mindful i allt du gör och i allt du säger i livet. 

För att hitta den rätta sinnesutvecklande meditationen för dig, behöver du först ta reda på vilket ditt NDE är genom att göra självtestet här nedan.

Janesh Vaidya's unika hälsotest hjälper dig att hitta NDE (nuvarande dominerande element) i dina kropps- och sinnessystem. Testresultatet leder dig till svaren på dina frågor angående dina fysiska och psykiska hälsoproblem och rekommendationer om vad du kan göra för att balansera eventuella obalanser.

Janesh Vaidya's unika hälsotest hjälper dig att hitta NDE (nuvarande dominerande element) i dina kropps- och sinnessystem. Testresultatet leder dig till svaren på dina frågor angående dina fysiska och psykiska hälsoproblem och rekommendationer om vad du kan göra för att balansera eventuella obalanser.

Testimonials

VOICES FROM AROUND THE WORLD

"With your help and great books, every day is happiness."

— Annica Nygren
about Janesh Vaidya

"Woooooow. The family loves the recipes I have tried from your new cook book... the youngest in our family yelled out loud "best soup ever"about the beetroot soup... thank you so much for sharing!!!"

— Catrine Kostenius
about the book 'Food from my village'

"Thank you so much, for everything I learned and to you for being the wonderful person you are. I am indeed inspired and energized. I want to become more of me, more true and more kind to myself after meeting you."

— Erica Selander
about Janesh Vaidya

"Thank you so much for inspiring us swedes."

— Ida Karolin
about Janesh Vaidya

"Thank you so much for being the ambassador for this valuable knowledge! You are changing lives with your wonderful mission and soul."

— Bea Schwabli
about Janesh Vaidya

"I loved your lecture. Thank You for an Inspiring evening in Östersund yesterday where you really created Energy."

— Shalini Yamdagni Savander
about the lecture 'Energize your life'

"Your book "Ayurveda för ditt sinne" was a real life changer for me. Forever grateful for it! Forever!"

— Richard Ericsson
about the book 'Ayurveda for your mind'

"You are a beautiful ray of light. Thanks for your words to the world."

— Cecilia Norberg
about Janesh Vaidya

"Two well invested hours. Thank you for a very inspiring and energizing lecture."

— Ulrika Larson
about the lecture 'Energize your life'

"Greatest food book ever."

— Mona Malmros
about the cook book 'Food from my village'

"Wow! For today, for life and for Janesh and his amazing team who dedicate their lives to uplifting our consciousness."

— Alessandra Kylin
about the lecture 'Energize your life'

"Janesh Vaidya explain the subject so clearly and simply, everybody can listen and learn. What a chance to meet the great author and practitioner in person."

— Yvonne J.P. Müller
about the workshop 'The mental power of Ayurveda'

"Thank you so much. Thanks for a very inspiring and energizing lecture. WOW!"

— Maria Nilsson
about the lecture 'Energize your life'

"Janesh Vaidya impressed us with his clear and warm kind of explaining and talking about healthy and happy life. He keeps it simple and easy to understand."

— Maria Miller
about the workshop 'The mental power of Ayurveda'

"Still energized after your visit in Skövde. Have had lots of WOW-moments."

— Inger Lövenberg
about the lecture 'Energize your life'

"Beautiful pictures in a wonderful book with so many delicious recipes."

— Aino Sundman
about the cook book 'Food from my village'

"A most interesting, inspiring and well presented evening."

— Deborah Smith
about the lecture 'Energize your life'

"So much energy presented with warmth and humor. Thank you!"

— Anne Willander
about the lecture 'Energize your life'

"The workshop of Janesh Vaidya about the knowledge of Ayurveda was very inspiring and eye-opening. Janesh uses such beautiful and vivid pictures to illustrate his wisdom. "

— Sabrina Gilberts
about the workshop 'The mental power of Ayurveda'

"The workshop taught me how to live with passion, find what you are best at."

— Yvonne Lorentz
about the workshop 'The mental power of Ayurveda'

"This workshop enhanced my health and in consequence also my life. It was like a wake-up call."

— Marion Merker
about the workshop 'The mental power of Ayurveda'

"Janesh Vaidya's 2 ½ hour workshop, without slides or script, was a single stream of exciting and illuminating connections. With each of his words, he created images that make his message crystal clear to his listener."

— Sandra Rams
about the workshop 'The mental power of Ayurveda'

Är du intresserad av en komplett hälsoupplevelse?

Det ayurvediska hälsoretreatet ger dig möjlighet att få uppleva autentiska ayurvediska behandlingar och medicinsk mat i enlighet med din kropps- och sinnestyp. Upplev det enkla livet bland byborna. Utforska det hälsosamma livet i en fridfull, ren och avslappnad miljö genom att leva i stunden, i solen och värmen. Vistas nära naturen och känn livets långsamma takt. Välkommen till Vaidya's Ayurveda Retreat vid Healing River Kerala, Indien. Vårt hängivna och engagerade team är redo att ta väl hand om din hälsa.

Prenumerera på mitt nyhetsbrev

Låt dig inspireras