Ayurveda

Tillbaka till naturen

Ayur-veda betyder liv-visdom, och är grundläggande för att bibehålla ett rikt liv på jorden. Enligt ayurveda kan ditt livs rikedom inte mätas med, eller baseras på, materiella ägodelar och en ökande rikedom under en livstid. Det är den livsenergi du har, som främjar fysisk hälsa och lycka i ditt liv. Ett rikt liv kommer automatiskt att vara samstämt med naturen och ständigt rena, läka och förhindra att kroppen och sinnet att bli sjukt, vilket i sin tur hjälper till att upprätthålla ett hälsosamt och fullständigt liv. Eftersom ayurveda är den naturliga livspraktiken, anser man att du lever ohälsosamt när du gör saker som går emot naturen. Dessvärre växer vårt moderna samhälle alltmer ifrån det naturliga sättet att leva, vilket är huvudorsaken till våra ökade hälsoproblem.

Genom att studera naturen kan vi se att till skillnad från oss människor, så följer alla andra varelser ett naturligt liv genom att de lever i harmoni med naturen och årstiderna. De äter, rör sig, sover, slappnar av och älskar enligt deras naturliga instinkter, medan vi människor gör allting utifrån de yttre krafterna i vårt moderna livssystem. Detta orsakar stora hälsoproblem i våra kroppar och sinnen. Vi kompromissar med de flesta av de naturliga sätt som vi kan skapa hälsa på. Vi anpassar oss till snabbmatskulturer och skapar stressiga livsmiljöer. Vår moderna livsstil, med dess bekvämligheter och inrättningar, begränsar rörelserna i våra muskler och leder. Detta ger felställningar i våra ryggar och axlar, vilket gör oss handikappade även i låg ålder. Vi kompromissar vår personliga utveckling och livsnödvändiga sömn med arbete och nattliv, vi lyssnar sällan till våra hjärtan och spenderar alltför lite kvalitetstid med våra partners. Och ändå kallar vi alla dessa förändringar i vårt moderna liv för en utvecklad fas för den mänskliga rasen.

Grundprinciperna

Ayurveda är ett uråldrigt, indiskt, naturligt och holistiskt medicinskt system. Dess forskning och studier har mer än 5.000 år bakom sig. Ayurveda ger oss kunskap om hur vi kan förebygga sjukdomar och hur vi kan eliminera roten till dess uppkomst. 

De fem grundläggande elementen i ayurveda är: jord, vatten, eld, rymd och luft. Dessa element kontrollerar och påverkar energierna i kropps- och sinnessystemet. I den ayurvediska terminologin kategoriseras de fem elementen i tre olika naturkrafter: Kapha (vatten-jord), Pitta (eld-vatten) och Vata (luft-rymd). Enligt ayurveda är allting i universum en kombination av dessa fem element och återfinns i de tre krafterna; kapha skapar, pitta upprätthåller och vata bryter ner en kropp under dess livscykel.

Livets årstider

På samma sätt som naturen runt omkring oss, har också den mänskliga kroppen en naturlig livscykel som går genom fyra olika årstider: Vår (barndom), sommar (ungdom), höst (medelålder) och vinter (ålderdom). De första 30 åren anses vara den växande fasen – barndomsperioden inom ayurveda, och påverkas av kapha, vatten/jordelementet. 30 till 60 år är en ungdomsperiod och påverkas av pitta, eld/vattenelementet. 60 till 90 år anses vara människans medelålder och påverkas i början av pitta, och mot slutet mer av vata, luft/rymdelementet. Från 90 år och uppåt tar vata över för resten av livet. Människans verkliga livslängd anses vara 120 år när vi har balans i elementen. Vi kan se många människor som har levt i mer än 120 år i olika delar av världen.

Sökandet efter grundorsaken

Den största anledningen till att ayurveda har överlevt genom århundradena, och fortfarande lever mitt i vår moderna civilisation, är dess holistiska synsätt på hälsa. Denna naturliga hälsovetenskap tar hand om vår fysiska, mentala och spirituella utveckling under alla åldrar och i alla aspekter av livet, och hjälper oss att finna grundorsaken till olika symtom. Om det exempelvis finns smärta, oavsett om det är migrän eller magont, anser ayurveda att man istället för att tillfälligt stänga av smärtsignalerna med tabletter, ser smärtan som en signal från kroppen och att man fokuserar på att hitta grundorsaken till problemet. Om en person exempelvis  har migrän, kan grundorsaken vara en stressig arbetssituation, även om det är ett fysiskt symtom. Eller om en person har en djup, långvarig sorg, så kan den till slut orsaka cellförändringar i kroppen. Från dessa exempel kan vi förstå att kroppen och sinnet är kopplade till varandra och att ett problem i sinnet kan påverka kroppssystemet och tvärtom.

Obalans (vikruti)

När de grundläggande elementen I våra kropps- och sinnessystem är i balans, fungerar alla våra system, såsom cirkulation, andning, matsmältning, urinvägar, endokrina, lymfa, reproduktion, skelett och muskler, med lätthet. Detta anses inom ayurveda som ett tecken på perfekt hälsa. Den ayurvediska termen dosha innebär att något element kommer ur balans genom felaktig mat, livsstil eller mental aktivitet. 

När det finns obalans i någons hälsa, kan en, två eller till och med alla de tre naturliga krafterna (kapha/pitta/vata) öka och uppvisa signaler genom en dysfunktion hos kropp/sinne. Att försumma dessa signaler under en tid leder till symtom, och i senare skeden uppstår sjukdomar i motsvarande organ och system. Signalerna visar sig genom en dysfunktion i antingen kroppen eller i sinnet, eller i båda. 

Om vi noggrant lyssnar till signalerna från vår kropp och vårt sinne, kan vi förstå vilka element som är i obalans i vårt system. Om vi exempelvis inte äter rätt mat för vår kroppstyp, visar vårt matsmältningssystem signaler som varierar beroende på ökningen av de olika elementen, såsom dålig matsmältning (kapha-obalans), sura uppstötningar (pitta-obalans) eller uppblåsthet på grund av gaser (vata-obalans). Eller om vi har en obalans i elementen i vår mentala kropp, då visar den sig som depression (kapha-obalans), hög stress (pitta-obalans) eller oro (vata-obalans). 

Om vi inte lyssnar till signalerna i tid och inte tar hand om vår hälsa med hjälp av de ayurvediska naturliga hälsoråden, kan det leda till symtom och i senare skede till sjukdomar. Exempelvis kan en långvarig depression orsaka cellförändringar och underfunktioner i kroppsorganen. Stark stress kan leda till migrän och muskelinflammationer, och oro kan ge svaga leder och en förhöjd känslighet mot kyla. 

Svar på ofta stälda frågor

Hur vet jag om jag har en obalans i min kropp eller i mitt sinne?

När du märker tecken på att något inte står rätt till i kroppen eller sinnet, se det som att du har en obalans i systemet. Det är en signal som indikerar att det finns något som inte är som det ska med din hälsa. Försök att inte trycka undan det här första tecknet utan ta väl hand om det direkt, innan det blir ett symtom som utvecklas till sjukdom.

Vad ska jag göra för att balansera min obalans? Har ayurveda någon snabb lösning?

Kom ihåg att vare sig det gäller högt blodtryck, dåliga kolesterolvärden eller andra symtom, så finns det många enkla och snabba lösningar tillgängliga i den moderna världen, som alla tillfälligt stänger av signalerna. Om man enbart litar på tabletter kan man aldrig hitta grundorsaken eller lösa problemet. Varje symtom är en signal och vi ska inte stänga av dessa tecken som vi får av våra kroppar och sinnen med hjälp av tabletter eller andra tillfälliga, enkla lösningar. Vi vet alla att de flesta tabletter inte enbart påverkar våra obalanserade organ, utan även har sidoeffekter, som i ett längre skede orsakar skador i andra organ. Att behandla symtom enbart med tabletter kan leda till en dysfunktion i andra organ eller till och med orsaka att hela systemet delvis eller helt stängs ner, och sluta med sjukdom. 

Är traditionell ayurveda emot det moderna medicinska systemet?

Naturligtvis inte. I vår moderna värld har vi anpassat oss till snabbmat och en snabb livsstil, som leder till en snabb död. På grund av våra ohälsosamma matvanor och onaturliga livsstil, behöver vi även snabba lösningar för att snabbt lösa problemen. Ett exempel är om någon är med om en olycka och svävar mellan liv och död. Då behöver vi få den personen till ett modernt sjukhus där han eller hon kan få hjälp av moderna läkare som kan rädda livet. Ett annat exempel är att någon lever ett onaturligt liv och inte lyssnar till signalerna och symtomen från sin kropp och sitt sinne, utan till slut får en livshotande sjukdom som hjärtinfarkt. Om en operation då är den enda lösningen för att rädda hans eller hennes liv, måste vi hjälpa den personen att få modern medicinsk hjälp av moderna läkare.

Kan Ayurveda hjälpa vid alla typer av hälsotillstånd?

I huvudsak finns det fyra typer av hälsotillstånd som ayurveda tar hand om. De är:

1. Perfekt hälsa: Om din hälsa är perfekt just nu, vilket betyder att du inte har några obalanser i varken ditt kropps- eller ditt sinnessystem, så kan du använda de ayurvediska råden förebyggande för att undvika att få sjukdomar senare i livet.

2. Vid tidiga signaler från organen: Om du börjar känna av signaler från ditt kropps- och sinnessystem, kan du använda de ayurvediska hälsoråden. Inom några veckor kan du balansera dina element och komma tillbaka till din perfekta hälsa.

3. Vid symtom såsom dysfunktioner i systemen: Om du redan lider av ett symtom, och behandlas av en modern läkare, kan du börja använda de ayurvediska hälsoråden som en kompletterande, livsomfattande behandling. Du kan då uppleva stegvisa förbättringar i din hälsa. Utifrån hur din hälsa förbättras, kan du tillsammans med din läkare diskutera om du kan sänka eller helt avsluta din medicinering.

4. Hälsofara på grund av en livshotande sjukdom: Om ditt liv är i fara för att du har en pågående allvarlig sjukdom, kan du använda ayurvediska hälsoråd som en kompletterande metod för att minska sidoeffekterna av andra behandlingar (t ex kemoterapi, som de moderna läkarna kan behöva ta till för att rädda ett liv). I dessa situationer kan ayurveda hjälpa en patients kropps- och sinnessystem genom att understödja, rena och stärka med hjälp av naturens omsorg. 

Vilken hjälp kan jag få från traditionell ayurveda för att balansera min obalans?

Inom den traditionella ayurvedan fokuserar praktikern på att hitta och behandla grundorsaken till obalanserna istället för att stänga ner signalerna med olika tabletter. Enligt denna urgamla visdom, finns det inga tabletter som snabbt kan lösa en obalans. Balans kan vi enbart få genom att i livet använda de tre naturliga hälsoråden – att äta rätt mat, ha en hälsosam livsstil och tänka positiva tankar. 

Även om normala obalanser startar i ditt födelsedominerande element så kan det, om du inte tar hand om obalansen i tid, även påverka dina andra element och till slut orsaka obalanser i fler än ett element samtidigt. 

Vad ska jag göra om jag har obalans i fler än ett element?

Om du vet att du har obalans i fler än ett element, så ska du ta reda på det element som just nu har den största obalansen i kroppen. Det gör du genom att göra ett NDE-test (Nuvarande Dominerande Element) och följa de ayurvediska rekommendationerna om hur du balanserar din NDE, oavsett vilket ditt födelsedominanta element är.

Hur kan jag få reda på vilket mitt födelsedominerande element är?

Om du just nu inte har några symtom eller sjukdomar i din kropp och i ditt sinne, kan du utgå ifrån att du inte har någon obalans i något av de fem elementen i ditt kropps- och sinnessystem. Det betyder att din hälsa är naturligt perfekt och att ditt NDE (Nuvarande Dominerande Element) också är ditt födelsedominanta element. Du behöver då endast följa rekommendationerna för ditt födelsedominanta element för att upprätthålla en bättre hälsa och hindra att några obalanser och symtom uppkommer i framtiden. 

Hur kan jag få reda på mitt NDE (Nuvarande Dominerande Element)?

Det kan du göra själv genom att fylla i ett NDE-test på den här hemsidan eller genom att uppsöka en ayurvedaexpert i ditt lokala område. Testet här nedan tar ca 10 minuter, men det kan lägga 10 år till ditt liv om du följer rekommendationerna för en bättre hälsa. 

Janesh Vaidya's unika hälsotest hjälper dig att hitta NDE (nuvarande dominerande element) i dina kropps- och sinnessystem. Testresultatet leder dig till svaren på dina frågor angående dina fysiska och psykiska hälsoproblem och rekommendationer om vad du kan göra för att balansera eventuella obalanser.

Janesh Vaidya's unika hälsotest hjälper dig att hitta NDE (nuvarande dominerande element) i dina kropps- och sinnessystem. Testresultatet leder dig till svaren på dina frågor angående dina fysiska och psykiska hälsoproblem och rekommendationer om vad du kan göra för att balansera eventuella obalanser.

Är du intresserad av en komplett hälsoupplevelse?

Det ayurvediska hälsoretreatet ger dig möjlighet att få uppleva autentiska ayurvediska behandlingar och medicinsk mat i enlighet med din kropps- och sinnestyp. Upplev det enkla livet bland byborna. Utforska det hälsosamma livet i en fridfull, ren och avslappnad miljö genom att leva i stunden, i solen och värmen. Vistas nära naturen och känn livets långsamma takt. Välkommen till Vaidya's Ayurveda Retreat vid Healing River Kerala, Indien. Vårt hängivna och engagerade team är redo att ta väl hand om din hälsa.

Testimonials

VOICES FROM AROUND THE WORLD

"With your help and great books, every day is happiness."

— Annica Nygren
about Janesh Vaidya

"Woooooow. The family loves the recipes I have tried from your new cook book... the youngest in our family yelled out loud "best soup ever"about the beetroot soup... thank you so much for sharing!!!"

— Catrine Kostenius
about the book 'Food from my village'

"Thank you so much, for everything I learned and to you for being the wonderful person you are. I am indeed inspired and energized. I want to become more of me, more true and more kind to myself after meeting you."

— Erica Selander
about Janesh Vaidya

"Thank you so much for inspiring us swedes."

— Ida Karolin
about Janesh Vaidya

"Thank you so much for being the ambassador for this valuable knowledge! You are changing lives with your wonderful mission and soul."

— Bea Schwabli
about Janesh Vaidya

"I loved your lecture. Thank You for an Inspiring evening in Östersund yesterday where you really created Energy."

— Shalini Yamdagni Savander
about the lecture 'Energize your life'

"Your book "Ayurveda för ditt sinne" was a real life changer for me. Forever grateful for it! Forever!"

— Richard Ericsson
about the book 'Ayurveda for your mind'

"You are a beautiful ray of light. Thanks for your words to the world."

— Cecilia Norberg
about Janesh Vaidya

"Two well invested hours. Thank you for a very inspiring and energizing lecture."

— Ulrika Larson
about the lecture 'Energize your life'

"Greatest food book ever."

— Mona Malmros
about the cook book 'Food from my village'

"Wow! For today, for life and for Janesh and his amazing team who dedicate their lives to uplifting our consciousness."

— Alessandra Kylin
about the lecture 'Energize your life'

"Janesh Vaidya explain the subject so clearly and simply, everybody can listen and learn. What a chance to meet the great author and practitioner in person."

— Yvonne J.P. Müller
about the workshop 'The mental power of Ayurveda'

"Thank you so much. Thanks for a very inspiring and energizing lecture. WOW!"

— Maria Nilsson
about the lecture 'Energize your life'

"Janesh Vaidya impressed us with his clear and warm kind of explaining and talking about healthy and happy life. He keeps it simple and easy to understand."

— Maria Miller
about the workshop 'The mental power of Ayurveda'

"Still energized after your visit in Skövde. Have had lots of WOW-moments."

— Inger Lövenberg
about the lecture 'Energize your life'

"Beautiful pictures in a wonderful book with so many delicious recipes."

— Aino Sundman
about the cook book 'Food from my village'

"A most interesting, inspiring and well presented evening."

— Deborah Smith
about the lecture 'Energize your life'

"So much energy presented with warmth and humor. Thank you!"

— Anne Willander
about the lecture 'Energize your life'

"The workshop of Janesh Vaidya about the knowledge of Ayurveda was very inspiring and eye-opening. Janesh uses such beautiful and vivid pictures to illustrate his wisdom. "

— Sabrina Gilberts
about the workshop 'The mental power of Ayurveda'

"The workshop taught me how to live with passion, find what you are best at."

— Yvonne Lorentz
about the workshop 'The mental power of Ayurveda'

"This workshop enhanced my health and in consequence also my life. It was like a wake-up call."

— Marion Merker
about the workshop 'The mental power of Ayurveda'

"Janesh Vaidya's 2 ½ hour workshop, without slides or script, was a single stream of exciting and illuminating connections. With each of his words, he created images that make his message crystal clear to his listener."

— Sandra Rams
about the workshop 'The mental power of Ayurveda'

Prenumerera på mitt nyhetsbrev

Låt dig inspireras