Yogaterapi

Vad är yoga?

Som du kanske har märkt, så smälter inte all slags mat ordentligt i din mage. På samma sätt är en del yogarörelser som du utför inte bra för ditt nuvarande kropps- och sinnestillstånd. En viss typ av mat får din mage att fungera perfekt, precis som en del yogarörelser är de allra bästa för din kropp och ditt sinne. Med den ayurvediska baskunskapen som grund, kan du ta reda på vilka dina nuvarande behov är och bygga ditt yogaprogram i enlighet med ditt NDE (nuvarande dominerande element). 

Men yoga handlar inte enbart om att öva några fysiska positioner. När du lär dig, och övar yoga utifrån ayurveda, blir din yoga din terapi. Den kommer på ett naturligt sätt att rengöra, bota och förhindra din kropp och ditt sinne att få sjukdomar. Genom rätt förståelse av ayurveda kan du hitta kopplingen mellan din kropp, ditt sinne och din livsenergi, och därigenom få hjälp att diagnosticera och hitta grundorsaken till alla problem som i olika åldrar kan påverka ditt kropps- och sinnessystem och där orsaka obehagliga aktiviteter i dina organ. 

Underhåll

Precis som alla andra mekanismer i världen, behöver din kropp och ditt sinne underhållas. Om du exempelvis inte har skött om din cykel under en lång tid utan du har låtit den stå oanvänd, så blir det problem när du ska börja använda den. Yoga är ett av de bästa verktygen inom ayurveda och hjälper dig att hålla ditt kropps- och sinnessystem i ett bra skick. Men kom ihåg att yoga inte enbart är rörelser; yoga är en fysisk, mental och spirituell resa. 

Yogaterapins 5 beståndsdelar

Dharana

Var alltid noga med att börja din yogautövning med rätt dharana (fokus). Den första övningen i ditt yogaprogram är att vara fokuserad i din kropp och i ditt sinne, så att du kan avleda ditt fokus från den yttre världen till att vara här och nu.*

Pranayama

Yogans första fokus är att kanalisera prana, livsenergi, i alla kroppens system via solarplexus-chakrat. Solarplexus är centrum i din inre galax, och kontrollerar alla dina kroppssystem och sinnesfunktioner. Genom att öva pranayama, kontrollerad näsandning, kan du ladda om solarplexus och skapa fritt flöde i prana och vidare ut i ditt kropps- och sinnessystem.*

Vinyasa

En vinyasa består av en serie rörelser som hör ihop med andningen, och skapar fritt flöde i livsenergin. Utöva vinyasa för att sprida din livsenergi till kroppscellerna efter att du har utövat pranayama-övningarna och prana är återställd i ditt solarplexus-område.*

Asana

Asana är ett tillstånd som innebär att du har en stabil och fast men avslappnad kroppshållning. Med disciplinerade och koncentrerade (dharana) övningar av asanas, i kombination med en medveten andning (pranayama), kan du uppnå flexibilitet, balans och styrka i kropp och sinne. Asanas väljs utifrån dina nuvarande dominerande element, din balans eller obalans och din hälsa eller din sjukdom.*

Dhyana

Efter ovan nämnda fyra övningar kommer utövaren in i ett naturligt tillstånd där han är medveten om kropp, sinne, livsenergi och sambandet mellan utövarens inre och yttre värld. I detta tillstånd kan du bli medveten om din fysiska och mentala smärta. Eftersom du släpper spänningarna i dina muskler och leder genom dina asanas, blir du mer medveten om dina gömda känslor och emotioner såsom rädsla, oro, undantryckt ilska och sorg, vilka börjar att släppa taget från botten av dina baschakran. Det är på grund av detta som dhyana (omvänt fokus) är det sista steget i ditt yogaprogram. Det hjälper dig att lösgöra dig från oro och ångest. Genom att dra fokus från dina nuvarande tankar, kommer du att återgå till ett varaktigt tillstånd där du upplever glädje och frid. Dhyana-övningar hjälper till att fortsätta återställa livsnenergin i ditt solarplexus och dess flöde in i din kropps och ditt sinnes kärna även efter din yogautövning.*

*I min bok Ayurveda - traditionell kunskap för en modern livsstil får du reda på vad som är viktigt att tänka på när du väljer yogaövningar för dina NDE.

 

Yogautövandets tre nivåer

Den renande nivån

Den allra första nivån är renande - du förbereder din kropp och ditt sinne för terapin.

Den läkande nivån

Den andra nivån är den läkande nivån, som du behöver genomföra endast om du har någon sjukdom/symtom eller något specifikt hälsotillstånd.

Den förebyggande nivån

Stödjer ditt kropps- och sinnessystem till att förbättra sina funktioner och förebygga riskerna för framtida sjukdomar genom att bibehålla ett bra immunförsvar, upprätthålla en god blodcirkulation till cellerna och stödja flödet av livsenergi via kanalerna i din subtila kropp. 

Janesh Vaidya's unika hälsotest hjälper dig att hitta NDE (nuvarande dominerande element) i dina kropps- och sinnessystem. Testresultatet leder dig till svaren på dina frågor angående dina fysiska och psykiska hälsoproblem och rekommendationer om vad du kan göra för att balansera eventuella obalanser.

Janesh Vaidya's unika hälsotest hjälper dig att hitta NDE (nuvarande dominerande element) i dina kropps- och sinnessystem. Testresultatet leder dig till svaren på dina frågor angående dina fysiska och psykiska hälsoproblem och rekommendationer om vad du kan göra för att balansera eventuella obalanser.

Är du intresserad av en komplett hälsoupplevelse?

Det ayurvediska hälsoretreatet ger dig möjlighet att få uppleva autentiska ayurvediska behandlingar och medicinsk mat i enlighet med din kropps- och sinnestyp. Upplev det enkla livet bland byborna. Utforska det hälsosamma livet i en fridfull, ren och avslappnad miljö genom att leva i stunden, i solen och värmen. Vistas nära naturen och känn livets långsamma takt. Välkommen till Vaidya's Ayurveda Retreat vid Healing River Kerala, Indien. Vårt hängivna och engagerade team är redo att ta väl hand om din hälsa.

Testimonials

VOICES FROM AROUND THE WORLD

"With your help and great books, every day is happiness."

— Annica Nygren
about Janesh Vaidya

"Woooooow. The family loves the recipes I have tried from your new cook book... the youngest in our family yelled out loud "best soup ever"about the beetroot soup... thank you so much for sharing!!!"

— Catrine Kostenius
about the book 'Food from my village'

"Thank you so much, for everything I learned and to you for being the wonderful person you are. I am indeed inspired and energized. I want to become more of me, more true and more kind to myself after meeting you."

— Erica Selander
about Janesh Vaidya

"Thank you so much for inspiring us swedes."

— Ida Karolin
about Janesh Vaidya

"Thank you so much for being the ambassador for this valuable knowledge! You are changing lives with your wonderful mission and soul."

— Bea Schwabli
about Janesh Vaidya

"I loved your lecture. Thank You for an Inspiring evening in Östersund yesterday where you really created Energy."

— Shalini Yamdagni Savander
about the lecture 'Energize your life'

"Your book "Ayurveda för ditt sinne" was a real life changer for me. Forever grateful for it! Forever!"

— Richard Ericsson
about the book 'Ayurveda for your mind'

"You are a beautiful ray of light. Thanks for your words to the world."

— Cecilia Norberg
about Janesh Vaidya

"Two well invested hours. Thank you for a very inspiring and energizing lecture."

— Ulrika Larson
about the lecture 'Energize your life'

"Greatest food book ever."

— Mona Malmros
about the cook book 'Food from my village'

"Wow! For today, for life and for Janesh and his amazing team who dedicate their lives to uplifting our consciousness."

— Alessandra Kylin
about the lecture 'Energize your life'

"Janesh Vaidya explain the subject so clearly and simply, everybody can listen and learn. What a chance to meet the great author and practitioner in person."

— Yvonne J.P. Müller
about the workshop 'The mental power of Ayurveda'

"Thank you so much. Thanks for a very inspiring and energizing lecture. WOW!"

— Maria Nilsson
about the lecture 'Energize your life'

"Janesh Vaidya impressed us with his clear and warm kind of explaining and talking about healthy and happy life. He keeps it simple and easy to understand."

— Maria Miller
about the workshop 'The mental power of Ayurveda'

"Still energized after your visit in Skövde. Have had lots of WOW-moments."

— Inger Lövenberg
about the lecture 'Energize your life'

"Beautiful pictures in a wonderful book with so many delicious recipes."

— Aino Sundman
about the cook book 'Food from my village'

"A most interesting, inspiring and well presented evening."

— Deborah Smith
about the lecture 'Energize your life'

"So much energy presented with warmth and humor. Thank you!"

— Anne Willander
about the lecture 'Energize your life'

"The workshop of Janesh Vaidya about the knowledge of Ayurveda was very inspiring and eye-opening. Janesh uses such beautiful and vivid pictures to illustrate his wisdom. "

— Sabrina Gilberts
about the workshop 'The mental power of Ayurveda'

"The workshop taught me how to live with passion, find what you are best at."

— Yvonne Lorentz
about the workshop 'The mental power of Ayurveda'

"This workshop enhanced my health and in consequence also my life. It was like a wake-up call."

— Marion Merker
about the workshop 'The mental power of Ayurveda'

"Janesh Vaidya's 2 ½ hour workshop, without slides or script, was a single stream of exciting and illuminating connections. With each of his words, he created images that make his message crystal clear to his listener."

— Sandra Rams
about the workshop 'The mental power of Ayurveda'

Prenumerera på mitt nyhetsbrev

Låt dig inspireras