Att förstå människor

Förstå människor med hjälp av ayurveda

Lär dig att förstå andra människor som finns i ditt liv genom att lära känna dominanta och obalanserade element. Försök att lära dig egenskaperna hos de tre krafterna (kapa, pitta, vata) och hur de påverkar olika personligheter. Med tanke på att ditt liv till stor del är sammankopplat med människorna runt omkring dig, så kan du, om du får en djupare kunskap om deras olika personlighet på en djupare nivå, hantera människor i olika situationer vilket hjälper dig att lösa de flesta problem i ditt vardagsliv. 

Klicka här för att lära dig mer

Share & inspire

Recent Posts

Latest posts

Inspiration