Att förstå människor

Förstå människor med hjälp av ayurveda

Lär dig att förstå andra människor som finns i ditt liv genom att lära känna dominanta och obalanserade element. Försök att lära dig egenskaperna hos de tre krafterna (kapa, pitta, vata) och hur de påverkar olika personligheter. Med tanke på att ditt liv till stor del är sammankopplat med människorna runt omkring dig, så kan du, om du får en djupare kunskap om deras olika personlighet på en djupare nivå, hantera människor i olika situationer vilket hjälper dig att lösa de flesta problem i ditt vardagsliv. 

Klicka här för att lära dig mer

Share & inspire

Latest posts

Inspiration

Interviews

Lyssna till en av de mest personliga intervjuerna med Janesh Vaidya, där han förklarar ...

Guest posts

A pain free life

  ”Sometimes our guests knock us out and talk straight to our hearts. This is…

Hjärtats röst

Jag har pratat med människor som lidit av stora magproblem, sömnproblem, diabetes, högt blodtryck och andra obalanser.